Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

Στα μπλόκα θα κατέβει η Κατερίνα Μπατζελή


Η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κατερίνα Μπατζελή απηύθυνε έκκληση να σταματήσουν τα μπλόκα και να προσέλθουν οι αγρότες στο διάλογο που θα γίνει στο Ζάππειο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ δήλωσε οτι θα επισκεφθεί τα μπλόκα των αγροτών.

Ακόμα, η κ Κατερίνα Μπατζελή έδωσε αιτιολογημένη απάντηση στα έξι βασικά αιτήματα των αγροτών. Αναλυτικά, στο αίτημα για εγγυημένο εισόδημα η απάντηση είναι ότι κάτι τέτοιο οδηγεί στην περιφερειοποίηση των επιδοτήσεων και σε αδικίες από αγρότη σε αγρότη ανάλογα με την περιοχή και την καλλιέργεια.

Στο αίτημα για την κάλυψη απώλειας εισοδήματος αναφέρεται ότι η χορήγηση εθνικών ενισχύσεων αντιβαίνει στο κοινοτικό καθεστώς, δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό από την ΕΕ και η χώρα μας δεν έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Στα αιτήματα για την επιστροφή του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου πετρελαίου αναφέρεται ότι ήδη έχει αυξηθεί η επιστροφή του ΦΠΑ από 7% στο 11%, ενώ για το φόρο στο πετρέλαιο υπήρξαν μειώσεις και οι αγρότες πληρώνουν σήμερα 21 ευρώ ανά τόνο, έναντι 302 ευρώ που είναι ο τελικός ενιαίος φόρος.

Τέλος, στο αίτημα για κατάργηση του διαχωρισμού των αγροτών σε κατά κύριο επάγγελμα και μη, η κ. Μπατζελή τονίζει ότι αποτελεί τη βάση διαβούλευσης προκειμένου να αξιολογηθούν οι δύο προτάσεις.